درباره کتاب طراحی سازه های فولادی

 

 

 

طی سالیان اخیر رشد روزافزون حجم پژوهش‌های صورت پذیرفته در دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی به ارتقاء درک رفتار سازه‌های فولادی منجر شده است. این شناخت واقع گرایانه‌تر موجبات نیل به طرحی قابل‌اعتمادتر، منطقی‌تر و بعضاً اقتصادی‌تر را فراهم می‌سازد. تغییرات مستمری که در طول سالیان اخیر در آیین‌نامه‌های طراحی شاهدشان هستیم از این منظر قابل تفسیر است. به موازات موضوع تعالی دانش مهندسی سازه‌های فولادی، بحث به روزرسانی روش‌های آموزش طراحی فولادی نیز یکی از دغدغه‌های جوامع مهندسی و دانشگاه‌ها است. پایش روند تغییرات در اسلوب کتب آموزشی طراحی سازه‌های فولادی نشان از پویایی و بهبود مستمر در فرآیند انتقال مطالب دارد. نگاهی به بیشتر کتب امروزی که به عنوان مرجع در بسیاری از مراکز دانشگاهی معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، گواه آن است که بیانی ساده و موجز جایگزین بیان تکلف آمیز گذشته در آموزش طراحی سازه‌های فولادی شده است.

البته سادگی مورد نظر هیچگاه از گیرایی مطالب و نیز کفایت علمی مورد نظر نکاسته است. نویسندگان این کتاب با اعتقاد به لزوم بهره‌گیری از روش‌های امروزی آموزش طراحی سازه‌های فولادی، اسلوب نسبتاً متفاوتی را ارائه نموده‌اند. سادگی بیان مطالب و در عین حال به روز بودن آیین‌نامه‌های مورد استناد در طراحی از جمله ویژگی‌های کتاب حاضر است. این کتاب کاملاً همساز با ویرایش سال 1392 مبحث دهم مقررات ملی ایران تنظیم شده است. در ویرایش سال 1387 مبحث دهم دو رویکرد تنش مجاز و طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت در کنار یکدیگر ذکر شده بودند لیکن ویرایش 1392 تنها بر روش ضرایب بار و مقاومت متمرکز است. در این کتاب و البته به طور مشخص از فصل اول تا هفتم که پیش از این نیز در ویرایش اول کتاب آمده بود، جهت آشنایی خوانندگان، هردو روش مقاومت مجاز و ضرایب بار و مقاومت در کنار یکدیگر ارائه شده‌اند، لیکن از فصل 8 الی 11 که در ویرایش حاضر (ویرایش دوم کتاب) گنجانده شده است، تنها به مفاهیم مرتبط با روش ضرایب بار و مقاومت اشاره شده است.

در این کتاب موضوع طراحی سازه‌های فولادی در یازده فصل ارائه شده است: مبانی مقدماتی، مبانی طراحی سازه‌های فولادی، طرح اعضای کششی، طرح اعضای فشاری، طرح اعضای خمشی، تیر-ستون‌ها، طراحی برای تأمین پایداری، وسایل اتصال، اتصالات رایج ساختمانی، اعضای مرکب و تیرورق‌ها تشکیل دهنده محتوای این کتاب‌اند. تفکیک بحث طراحی تیر-ستون‌ها از موضوع تحلیل قاب‌های فولادی برای تأمین پایداری، شاید از جمله ویژگی‌های منحصربفرد این کتاب است که فضای لازم را برای تشریح بهتر موضوع مهم و کاملاً نوین تحلیل مستقیم کنار روش سنتی طول مؤثر فراهم نموده است. بیان مثال ساده از روش تحلیل مستقیم در کنار روش طول مؤثر به درک هر چه بهتر موضوع کمک نموده است. هرچند تلاش بسیاری جهت رفع نقایص موجود در ویرایش اول این کتاب صورت پذیرفت، با این حال نویسندگان این کتاب بر این باورند که کتاب حاضر نیز علیرغم صرف وقت زیاد در تنظیم آن مبری از نقایص و کاستی‌های ریز و درشت نیست و حتماً با بهره‌گیری از نقطه نظرات ارزشمند خوانندگان عزیز در نسخه‌های آتی، به حداقل خواهد رسید.

 

جهت آشنایی بیشتر با مطالب مندرج در این کتاب، فهرست مطالب و عناوین ذکر شده از این قسمت قابل دریافت است.

درون‌شد