• M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
استفاده از نرم افزارهایی چون ETABS علاوه بر دانش مدل سازی به تجربه و دانش فنی موضوع طراحی سازه های فولای یا بتنی نیازمند است. به عبارتی تسلط بر مفاهیم تئوری طراحی از الزامات بکارگیری این دسته از نرم افزارهاست. بدیهی است طراحی یک سازه تنها به مدل سازی آن ختم نمی شود. یک کاربر حرفه ای باید در خصوص تمام اعداد موجود در خروجی نرم افزار توجیه قابل قبول داشته باشد. در این قسمت سعی بر آن است تا حداقل های لازم جهت شروع فرآیند مدل سازی در اختیار کاربران قرار گیرد.

فرض اصلی بر آن است که کاربر با مباحث ذیل آشنایی کافی داشته باشد :

1- اصول بارگذاری ساختمان (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)
2- طراحی سازه های فولادی (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)
3- طراحی سازه های بتنی (مبحث نهم مقررات ملی ساختمان)
4- مبانی اصول مهندسی زلزله (استاندارد 2800 ایران)

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
نکات ذکر شده در این بخش بر اساس نسخه 2015-2016 از نرم افزار ETABS خواهد بود. نرم افزار ETABS محصول شرکت CSI است. این شرکت یکی از برند های معتبر جهانی در تولید نرم افزارهای عمرانی محسوب می شود.

وبسایت رسمی شرکت CSI :
http://www.csiamerica.com
برخی دیگر از محصولات این شرکت در ادامه معرفی می گردند :

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
SAP 2000 :

نرم افزاری عمومی جهت طراحی انواع سازه ها. این نرم افزار هیچ گونه محدودیتی در طراحی سازه ها ندارد. بسیار از سازه های غیر ساختمانی در این نرم افزار قدرتمند مدل سازی تحلیل و طراحی میشوند. حتی سازه های ساختمانی نیز قابلیت مدل سازی در این نرم افزار را دارند. قابل ذکر است که مدل سازی ساختمان ها در نرم افزار ETABS به دلیل گزینه های ترسیمی خاص ، نسبت به SAP ساده تر انجام می شود. بنابراین مدل سازی ساختمان ها در SAP نیز انجام شدنی است با این تفاوت که کمی وقت گیر تر است.

سازه های چون پل ها، سوله ها، دکل های انتقال نیرو از معروف ترین سازه هایی هستند که در SAP مدل می شوند.

همچنین برای تحلیل های غیر خطی نیز از SAP استفاده می شود. در انجام تحلیل های غیر خطی نرم افزار SAP نسبت به ETABS قوی تر است. هرچند نسخه های اخیر ETABS نشان می دهد که قابلیت های انجام تحلیل های غیر خطی در این نرم افزار نیز ارتقا پیدا کرده است.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
SAFE :

نرم افزار SAFE به طوراختصاصی برای تحلیل و طراحی المان های سطحی چون دال بتنی و یا فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد. در نسخه های قدیمی ETABS چون 9.7.4 و یا حتی نسخه 2013 و 2015 امکان طراحی دال برای کاربر وجود نداشت. لذا کاربر می بایست دال مدل سازی شده در ETABS را به محیط SAFE منتقل می نمود. قابلیت طراحی دال بتنی از نسخه 2016 به بعد به نرم افزار ETABS اضافه گردیده است.

در نرم افزار SAFE امکان طراحی فونداسیون سازه وجود دارد. در این خصوص المان خاک به عنوان تکیه گاه پی معرفی می گردد. حتی کشش خاک از تحلیل حذف می گردد و به نوعی یک تحلیل غیر خطی انجام می شود. عموما با توجه به پیچیدگی های طراحی فونداسیون، امکان طراحی دستی آن غیر ممکن است. لذا ناگزیر به استفاده از نرم افزارهایی چون SAFE هستیم.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
از دیگر مزایای محصولات شرکت CSI ارتباط مناسب این نرم افزار ها با یکدیگر است. به طور مثال در سازه ای که سقف آن از نوع دال بتنی است و در ETABS مدل سازی و تحلیل شده است می توان به راحتی سقف مربوطه را به SAFE جهت طراحی و محاسبه مقادیر میلگرد مورد نیاز ، منتقل نمود.

همچنین امکان انتقال نیروهای پای ستون جهت طراحی فونداسیون سازه نیز وجود دارد.

لازم به ذکر است برخی مواقع با توجه به نسخه نرم افزار مورد استفاده ممکن است انتقال مدل بین دو نرم افزار به درستی انجام نشود. در ادامه نحوه ارتباط محصولات CSI با یکدیگر به شکل شماتیک نشان داده شده است.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
ارتباط محصولات CSI با یکدیگر

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
پیش از شروع روند مدل سازی لازم است در ادامه برخی از مفاهیم بارگذاری و آین نامه 2800 مورد بحث قرار گیرد.

بارها به طور کلی به دو دسته بارهای ثقلی و بارهای جانبی تقسیم می شوند. بارهای ثقلی همانطور که از اسمشان پیداست در راستای ثقل به سازه اعمال می شوند. مهمترین بارهای ثقلی عبارت اند از بار مرده، بار زنده، بار برف. مهمترین بارهای جانبی نیز بار باد یا زلزله هستند. برخی از بارها به شکل دائمی به سازه اعمال می شوند (مانند بار مرده). برخی دیگر غیر دائمی هستند. لذا بارها به لحاظ ماهیت تفاوت دارند.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395
به طور کلی سازه های مدرن امروزی در دو دسته سازه های فولادی یا بتنی قرار می گیرند. امکان استفاده ترکیبی از دو مصالح نیز وجود دارد اما به طور خلاصه بتن و فولاد دو مصالح اصلی مورد استفاده در صنعت ساخت اسکلت سازه محسوب می شوند.

علاوه بر آن استاندارد 2800 سازه ها را بر اساس سیستم مقاوم باربر جانبی شان به 5 دسته تقسیم بندی کرده است. که در ادامه هریک مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 • M.R.Shahri
 • admin
 • نوشته‌ها: 56
 • زمان پیوستن: 08 بهمن 1395

برگه پیشین 1 2 3 4 برگه پسین
34 نوشته

درون‌شد